Spilka i mål med Produktivitetsspranget

Etter et og et halvt år med målrettet jobbing er Spilka i mål med «Produktivitetsspranget». - Vi kan se tilbake på 18 måneder med enorm kompetanseheving innenfor LEAN, sier Bjørnar Rønning som har ledet prosjektet hos Spilka.

På bildet ser vi f.v.: Geir Lervåg (Spilka), Serkan Eren (SINTEF Manufacturing), Tor Magne Dahl (Spilka), Mette Holmriis Brøgger (SINTEF Manufacturing), Øyvind Sand (Spilka), Sindre Lervåg (Spilka), Gaute Knutstad (Siva), Terje Bøe (Spilka), Lukasz Bonus (Spilka), Andreas Talstad (Spilka), Torstein Tærum (Norsk Industri), Bjørnar Rønning (Spilka), Roar Solevåg (Spilka) og Erling Haugen (Spilka)

Spilka Industri holder til på Emblem utenfor Ålesund, og er en av verdens ledende leverandører av komplette systemløsninger for produksjon av utadslående vinduer. Selskapet har satt seg betydelige vekstmål både innen eksisterende og nye produktområder, og for å sikre sunn vekst og lønnsom produksjon ble de med på Produktivitetsspranget i oktober 2022.

Dette er et program som skal ruste bedriften for en kontinuerlig forbedringskultur i produksjon og organisasjon. Det er et ganske omfattende program, som krever mye innsats og engasjement. Det var derfor en stor dag da innsatsen ble kronet med diplom for gjennomført «Produktivitetssprang».

Programmet har blitt drevet frem gjennom en rekke workshops der Mette Holmriis Brøgger fra Sintef har vært veileder. Utfordringene som Spilka har jobbet med, er blant annet produksjonsflyt og flaskehalser. Dette er problemstillinger som trolig er gjenkjennelig for mange produksjonsbedrifter. Spilka har også jobbet med å være mer kreativ og inkluderende, der medarbeiderne kommuniserer mer og kan ta en aktiv del i bedriftens utvikling.

På bildet ser vi Bjørnar Rønning (helt til høyre) fortelle om prosessen som Spilka har vært igjennom i løpet av Produktivitetsspranget.

- Prosjektgruppa har vært godet til å prioritere, og har gjennomført de planlagte aktivitetene, forteller Mette Holmriis Brøgger fra SINTEF Manufacturing. - Dette har gitt resultater. Et godt eksempel hvordan Spilka skapte raskere omstilling i en produksjonslinje ved hjelp av SMED. De reduserte omstillingstiden fra 83 min 23 sek til 13 min 36 sek. I tillegg er lagerbeholdningen redusert med 13,5 millioner kroner. Det er imponerende at de har jobbet så godt med tiltakene uten å ha gjort noen investeringer. Jeg er mektig imponert!

Gaute Knutstad fra Siva, styreleder i Lean Forum Norge og programsjef for Produktivitetsspranget var med på dagen og overleverte diplomet. Han forteller: - Jeg har hatt en innholdsrik dag der jeg har opplevd et utrolig engasjement, energi og entusiasme, og ikke minst en stolthet over det de har fått til. Jeg er stolt over å ha Spilka med i familien til Produktivitetsspranget, og de kommer til å bli en god ambassadør.

Hos Spilka er det Bjørnar Rønning som har ledet prosjektet, han er veldig fornøyd med gjennomføringen og den støtten man har fått fra ledelsen mens prosjektet har pågått. - Mette og Serkan har bidratt sterkt med sin kompetanse, og de har lært oss veldig mange nyttige verktøy som er viktig for fortsettelsen med LEAN arbeid. Vi har hatt en tverrfaglig gruppe som har jobbet godt i lag i disse 18 månedene. Det at vi fikk satt sammen tverrfaglige grupper både i styringsgruppen og pilotgruppen har nok vært en viktig suksessfaktor, avslutter han.

Les også: Spilka i gang med Produktivitetsspranget

Diplomet som viser at Spilka har gjennomført programmet med suksess. Til høyre ser vi f.v. Sindre Lervåg (arbeidsleder Hall 2, Spilka), Gaute Knutstad (fra Siva, styreleder i Lean Forum Norge og programsjef for Produktivitetsspranget9 og Terje Bøe (adm. dir. i Spilka)

Om Produktivitetsspranget

Programmet, ProduktivitetsSpranget (PS) har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen, lean og systematisk forbedringskultur, langsiktighet og utnyttelse av muliggjørende teknologier. Konseptet eies av Lean Forum Norge og iverksettes nå som et utviklingsprosjekt i regi av Manufacturing Technology Norwegian Catapult (MTNC), som er en av katapultene i Norsk Katapult. Styret i Lean Forum Norge er styringsgruppen for ProduktivitetsSpranget.

Del denne artikkelen