Today we build a brighter future

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

Nedenfor kan du laste ned Spilka sin redegjørelse for sin aktsomhetsvurdering, kartlegging og vurderinger, samt vår Supplier Code of Conduct.


Har du spørsmål om Spilkas arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven?

Henvendelser og spørsmål knyttet til Spilka sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til post@spilka.no og vil besvares senest tre uker etter henvendelsen er mottatt.

Nedlastninger

  • Spilka sin redegjørelse etter åpenhetsloven

    Last ned Redegjørelse om menneskerettigheter i Spilka og vår verdikjede.

    Last ned
  • Spilka Supplier Code of Conduct

    Last ned Spilkas Supplier Code of Conduct

    Last ned