Spilka i gang med Produktivitetsspranget

Spilka har signert avtale om å være deltakerbedrift i Produktivitetsspranget. Dette er et utviklingsprogram som bygger på "Produktionslyftet" fra Svensk industri. Der erfarte en at god innsiktsfull satsing på produksjonsutvikling i hele bedriften kan gi svært gode resultat på kort sikt, men enda viktigere er det at det gir gode resultater på lang sikt.

På bildet ser vi f.v.: Sindre Lervåg (Spilka), Mette Holmriis Brøgger (SINTEF Manufacturing), Gaute Knutstad (Siva), Terje Bøe (Spilka), Arnstein Johansen (Spilka) og Geir Lervåg (Spilka).

Spilka Industri holder til på Emblem utenfor Ålesund, og er en av verdens ledende leverandører av komplette systemløsninger for produksjon av utadslående vinduer. Selskapet har satt seg betydelige vekstmål både innen eksisterende og nye produktområder for de kommende årene, og for å sikre sunn vekst og lønnsom produksjon er de nå med på Produktivitetsspranget.

Programmet skal ruste bedriften for en kontinuerlig forbedringskultur i produksjon og organisasjon. Det er et omfattende program, som krever stor innsats og engasjement fra alle ansatte. Programmet drives frem i en rekke workshops og Spilka er nå i gang med første del av programmet som går over en periode på ca. 1,5 år. I løpet av de første året gjennomføres coaching og workshops hos Spilka ca. hver annen uke. Deretter reduseres dette til ca. 1 gang i måneden.

Utfordringene som Spilka skal jobbe med, som for eksempel produksjonsflyt og flaskehalser, er trolig gjenkjennelige for mange bedrifter. Det er mye å hente om dette går smidig og om det er forutsigbarhet i hva som ligger i "pipelinen". Bedriften skal også utvikles til å være mer kreativ og inkluderende der medarbeiderne kommuniserer mer og kan ta en aktiv del i bedriftens utvikling.

God kommunikasjon, både operatører imellom og mellom operatør og ledelse, samt det å få etablert en kultur og et system for å fange opp gode ideer og kunnskapen som allerede finnes om de ulike arbeidsoperasjonene, er avgjørende. Det stilles også store forventninger til et nytt ERP-system som skal spille på lag.

Målet er at etter endt program har en skapt et miljø og en organisasjon der stadige forbedringer skjer og at alle er med og medvirker til disse.

Bildet viser første samling hos Spilka som ble ledet av Mette Holmriis Brøgger (helt til høyre i bildet)

Om Produktivitetsspranget

Programmet, ProduktivitetsSpranget (PS) har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore virksomheter basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen, lean og systematisk forbedringskultur, langsiktighet og utnyttelse av muliggjørende teknologier. Konseptet eies av Lean Forum Norge og iverksettes nå som et utviklingsprosjekt i regi av Manufacturing Technology Norwegian Catapult (MTNC), som er en av katapultene i Norsk Katapult. Styret i Lean Forum Norge er styringsgruppen for ProduktivitetsSpranget.

Del denne artikkelen