Spilka vant Årets Nyskaper 2022

Spilka Building Solutions vant Årets Nyskaper 2022 med bakgrunn i sin innovasjon knyttet til en gjenbrukbar fasadeløsning.

Det var en svært fornøyd Lars Erik Vinje som mottok prisen sammen med sine kollegaer i torsdag 25. august. Prisen ble delt ut på åpningsfesten til det nye Sundebygget på NTNUs Campus i Ålesund.

- Vi er både stolte og ydmyke over å ha mottatt prisen, smiler Vinje som er daglig leder i Spilka Building Solution. - Det har vært en utrolig bra reise så langt, og siden lanseringen i fjor høst har det vært en helt fantastisk mottakelse i markedet. En del av årsaken er nok at kundene ser at Fixade er den klart mest bærekraftige fasadeløsningen. En stor del av utslippene i byggebransjen er knyttet til produksjon av byggevarer og kort levetid på produktene. På begge disse områdene er det store gevinster ved å velge vår fasadeløsning, avslutter Vinje.

I juryens begrunnelse stod blant annet følgende:

«Årets vinner av Nyskaperprisen er eit datterselskap av ei innovativ industribedrift med sterk forankring og lang historie i regionen. I utviklinga av nytt produkt for fasademarknaden, har dei lagt vekt på sirkulærøkonomi gjennom heile verdikjeda. Dei er med på å oppfylle berekraftsmål nummer 9; Innovasjon og infrastruktur og nummer 12; Ansvarleg forbruk og produksjon.

Når du våger å gi 60 års garanti på produkta du leverer, då må du ha tru på at det du leverer er kvalitet med lang levetid. Og det er nettopp ein slik garanti Spilka Building Solution har på eit nyutvikla festesystem for fasadeplater.

Fasadeløysinga er første steg, og bedrifta har vidare planar om utvikling av nye produkt, som kan bidra til å oppfylle FNs berekraftsmål.»

Løser store klimautfordringer

Fasadeløsningen Spilka har utviklet løser store klimautfordringer knyttet til fasader samtidig som den gir store miljøgevinster. I dag blir fasadeplater, eller ytterkledning om man vil, i all hovedsak festet med skruer i lekter av tre. Denne løsningen har mange utfordringer som råte, skader fra termiske bevegelser, materialsvinn og lang monteringstid. Den innovative løsningen fra Spilka løser disse utfordringene, og i tillegg er den designet for ombruk, uten noen form for behandling eller prosessering.

Systemet åpner for store rasjonaliseringer i bransjen, og den skrueløse monteringen gjør at fasadeplatene unngår å bli skadet av termiske bevegelser. Fasadeplatene kan enkelt demonteres og gjenbrukes. Dette er i tråd med målet om at fremtidens bygg skal kunne demonteres, gjenbrukes og ikke rives.

Utviklingsprosjektet ble kjørt gjennom Spilka Industri, før Spilka Building Solution ble etablert som eget selskap i 2021. Selskapene er likevel tett knyttet sammen, og det er Spilka Industri som produserer komponentene til systemet.

Er du abonnement på Smp.no er der en flott artikkel som vi anbefaler deg å lese! https://www.smp.no/nyheter/i/B...

Om Nyskaperprisen

Nyskaperprisen deles ut til personer og bedrifter som er nyskapende, og som bidrar til å skape bærekraftige arbeidsplasser i nordvest. Med bærekraftig mener juryen bedrifter som både har grønn miljøprofil, er lønnsomme og tilbyr gode arbeidsforhold

Juryen er bredt sammensatt, med kompetanse både innen økonomi, miljøledelse og entreprenørskap og næringsliv. Næringsforeningen Ålesundregionen er representert i juryen sammen med NTNU i Ålesund, Nordea, Sparebanken Møre, Sparebank 1 SMN, Ålesund Kunnskapspark og Sunnmørsposten

Tidligere vinnere av Nyskaperprisen er Odim, Jets, Runde Miljøsenter, Farstad Shipping, Patogen Analyse, Ulmatec Pyro, Nordic Wildfish, Vard Electro og CFood Norway.

Om AS Spilka Industri

AS Spilka Industri ble etablert i 1933, og er en av verdens ledende leverandører av systemløsninger for produksjon av utadslående vinduer. Vi arbeider aktivt med videreutvikling av eksisterende produkter så vel som utvikling av helt nye, innovative beslagsløsninger for vinduer og dører. Bedriften er lokalisert på Emblem i Ålesund kommune, har 75 ansatte og en vesentlig andel av produksjonen går til eksport.

AS Spilka Industri omsatte for 131 mNOK i 2021 og har satt seg betydelige vekstmål for de kommende årene. Et ledd i denne strategien er etableringen av datterselskapet Spilka Building Solutions AS, som utvikler smarte og bærekraftige byggesystem for byggebransjen. Første satsning er en ny og svært spennende løsning for fasademarkedet i Norge og etter hvert også mot utvalgte eksportmarkeder. Det er ambisiøse vekstplaner for selskapet.

Del denne artikkelen