Møt vår bærekraftsansvarlig, Tor Arne Urke

Spilka jobber godt for å nå våre egne bærekraftsmål, men for å få enda mer fart på endringstakten har vi ansatt Tor Arne Nordheim Urke som Leder for Kvalitet og Bærekraft. Her kan du bli litt bedre kjent med han.

Tor Arne Nordheim Urke er Leder for kvalitet og bærekraft i Spilka.

Spilka har høye ambisjoner når det kommer til bærekraft og vi har bærekraft sentralt i vår strategi for de kommende årene. Alle deler av organisasjonen i Spilka er engasjert og involvert i jobben med å skape en mer bærekraftig fremtid, men det er Tor Arne Nordheim Urke som er Leder for kvalitet og bærekraft, som har det overordnede ansvaret for å koordinere og støtte dette arbeidet.

— Det at Spilka er et verdi-drevet og familieeid selskap gir oss et godt utgangspunkt for omstillingen som kreves, men vi må øke endringstakten enda mer dersom vi skal lykkes med å gjennomføre de endringene som må til raskt nok til å gjøre en forskjell mot 1,5 graders målet, sier Tor Arne.

Tor Arne har lang fartstid i Spilka og har tidligere jobbet som både Produksjonsleder og HMS og KS koordinator. Dette gjør at han kjenner Spilka sin produksjon svært godt. Han kan blant annet stolt fortelle at Spilka har et svært detaljert sorteringssystem for avfallshåndtering, og at dette ble innført lenge før det ble et viktig tema i forhold til bærekraft. Tor Arne har også jobbet mye med Spilka sin rapportering, og han var med på å utarbeide Spilka sitt ESG styringssystem for veien videre.

Stillingen som Leder for kvalitet og bærekraft i Spilka er en nyopprettet stilling, og Urke begynte i stillingen 01.01 2023.

Vi har stilt tre kjappe spørsmål for å bli litt bedre kjent med Tor Arne:

Hvilke egenskaper setter du mest pris på hos andre?

At de lytter før de begynner å mene noe, jeg kan selv bli bedre der.

Hva er det beste rådet du noen gang har fått?

Ta vare på deg selv, så klarer man lettere å ta vare på andre.

Hvordan kommer Spilka til å jobbe videre med bærekraft?

Her kunne jeg ha ramset opp flere ting, men som bedrift så skal vi jo produsere og ettersom vi skal forbruke til produksjonen så gjelder det å gjøre det på en bærekraftig måte. Da kan vi trekke frem Fixade, der bærekraft er ivaretatt helt fra designfasen og frem til sluttprodukt. Dette er noe vi også må gjøre enda mer av her på Spilka.

Del denne artikkelen