Med energieffektivisering av bygg på agendaen

I dag har Spilka hatt besøk av en gruppe politikere fra Venstre ledet av stortingspolitiker Alfred Bjørlo som er næringspolitisk talsperson i venstre og medlem av Næringskomiteen.

På bildet ser vi frå venstre: Pål Farstad (fylkespolitiker for Venstre), Kari Grindvik (leder Ålesund Venstre), Annika Brandal (Hareid/Møre og Romsdal Venstre), Terje Bøe (Spilka Industri AS), Lars Oscar Fossen Øvstegård (Øvstegård AS), Are Folkestad (Ørsta Venstre) og Alfred Bjørlo (næringspolitisk talsperson, Venstre)

Annika Brandal, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre, Kari Grindvik, leder i Ålesund Venstre, fylkespolitiker Pål Farstad fra Venstre, Are Folkestad fra Ørsta Venstre og Lars Oscar Øvstegård var også med på besøket

Dagens tema var kraftunderskudd og de utfordringene dette skaper for næringslivet. Møre og Romsdal har i dag et kraftunderskudd på 5,2 TWh, og er avhengig av import fra andre regioner for å dekke eget kraftforbruk. Etterspørselen etter kraft øker kraftig, og det haster med å finne løsninger.

Spilka jobber aktivt for å påvirke energipolitikken og sikre tilstrekkelig fokus også på energieffektivisering. Dette var også tema for dagens møte. Dersom vi ikke klarer å løse mangelen på kraft, vil vi tape konkurranseevne og trolig vil klimaomstillingen utebli. På samme måte som for resten av landet må klimagassutslippene i Møre og Romsdal halveres frem mot 2030, og fjernes innen 2050. For å løse dette trenger vi mer kraft- og nettutbygging, men energieffektivisering er en svært viktig brikke for å løse disse utfordringene.

Sintef med partnere har gjennom et forskningsarbeid dokumentert at det er fullt mulig å halvere energiforbruket i den norske bygningsmasse frem til 2050 ved brukt av kjente og eksisterende løsninger.

Rapporten kan du lese her: https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/3083980

Klarer vi å frigjøre energi og elektrisitet som beregnet i denne rapporten, vil det føre til langt mindre inngrep i naturen, redusere behovet for nettutbygging betydelig og være en tilnærmet konfliktfri løsning sammen-liknet med mange av alternativene. Dette vil også gjøre at den enkelte boligeier og byggherre kan bidra til å løse klima- og energiutfordringen samtidig som de gjør byggene sine mer energirobuste og øker byggenes verdi. En slik energieffektivisering vil naturligvis kreve en del kapital, og det vil derfor være behov for bruk av insentiver dersom det skal bli fortgang i dette arbeidet.

Del denne artikkelen