Dokumentasjon

Spilka Topphengt

Topphengsler fra Spilka er en praktisk løsning bestående av to deler – en karmdel og en rammedel.

Vinduer med denne type åpningsfunksjon kan gjerne kombineres i samme fasade som vinduer med andre åpningsfunksjoner.

Maksimal vektkapasitet for vinduer produsert med Spilkas topphenglse er 40 kg.

Vinduer med Spilka Topphengsler kan produseres på et profilgrunnlag samsvarende med treprofilene til Classic, Opus og Swing samt de fleste øvrige vinduskonstruksjoner i tre.

Ta gjerne kontakt med vår utviklingsavdeling for en rask avklaring om våre beslagsvarianter kan benyttes direkte i foreliggende treprofil.

Topphengsler vinduer kan naturlig nok produseres også i PvC, Glassfiber og Aluminium hvor grad av tilrettelegging evt. bearbeiding naturlig nok vil være avhengig av aktuelle profilkonstruksjon.