Dokumentasjon

Spilka Tango

Spilka tilbyr en komplett løsning for produksjon av Tango skyvedør. Både profilkonstruksjon og det faktum at systemløsningen består av relativt få komponenter gjør Tango til et produksjonseffektivt alternativ.

Maksimal vekt per hjulbeslag (skyvedørsvogn) er 50 kg. Dette tilsvarer maksimalt 100 kg for et skyvefelt med to hjulbeslag, men ekstra hjulbeslag kan benyttes for større skyvedører.

Anvendelse
Tango skyvedør består av et fastfelt og et skyvefelt. Både profilkonstruksjon og det faktum at systemløsningen består av relativt få komponenter gjør Tango til et produksjonseffektivt alternativ.

Sentralt i løsningen står vårt patenterte hjulbeslag. Ved åpning av døren vil plassering av hjul i forhold til beslagets rotasjonspunkt gjør at skyvefeltet vil falle utover på grunn av dørbladets egen tyngde. Dørbladet vil da trille med lite friksjon på en aluminiumsprofil tilpasset terskelen - og uten å berøre tetningslistene. På toppen av aluminiumsprofilen benyttes en stålprofil som gir ekstra slitestyrke.

Ved lukking får skyvefeltet hjelp til posisjonering mot sluttstykke. Når døren lukkes igjen vil de spesialdesignede reilene dra skyvefeltet mot sidekarmen og deretter presse skyvefeltet inn mot pakningen.
Nede på espagnolett monteres en vridersperre som vil forhindre kollisjon mellom vrider og fastfelt når døren er helt åpen.

Spilka har også utviklet en justeringsenhet som gir mulighet for justering i ettertid.
Denne justeringsenheten skal monteres på innsiden av skyvedørsfeltet, se vedlagt tegning her, og er enkel å montere på ferdigproduserte dører. Det kan også monteres justeringsenhet på alle nye dører. Dette kan være lurt for dermed å kunne gjøre justeringer i forhold til hvor setninger i husets konstruksjon endres over tid.

Overflatebehandling
Hjulhengslene i vår Tango løsning er av stål med ekstra korrosjonsbeskyttelse. På terskler av tre monteres terskelskinne av anodiser aluminium, og på toppen av terskelskinnen monteres en stålkappe.

Profilbeskrivelse og monteringsveiledning
Her finner du monteringsveiledning og profilbeskrivelse for Spilka Tango i pdf format.

Vedlikehold (FDV)
Hjulhengslet og komponenter anvendes i dørkonstruksjoner i byggets fasader og for å opprettholde funksjonalitet og ønsket levetid forutsettes riktig anvendelse og vedlikehold.

Vi har laget en oversikt med anbefaling av hva som bør gjøres av løpende vedlikehold, men vi vil understreke at lokale forhold som vær, nærhet til sjø/vann etc. vil avgjøre hvor ofte slikt vedlikehold må gjentas.

Materialtyper
Så langt er det profiler i tre som hovedsakelig har vært benyttet i produksjon av Spilka Tango skyvedør. Tango skyvedør i tre kan produseres på et profilgrunnlag samsvarende med karmprofilene i tre til toppsving vinduene Classic eller Opus. Det forutsettes naturlig nok en produksjonsmessig bearbeiding og tilrettelegging for produksjon av skyvedør på denne plattformen, men design og prinsipp vil på mange områder være sammenfallende.

Tango kan produseres med aluminiumskledning, og i Spilkas profilalternativ er dette hensyntatt. Spilka's utviklingsavdeling vil også kunne være behjelpelig med råd og utforming av mer individuelt tilpassede aluminiumsprofiler.

Tango skyvedør kan også produseres i andre materialer. Dette vil nok kreve en profildesign eller tilpassing av profiler til de tekniske kriterier som forutsettes for produksjon av Tango skyvedør. For videre dialog om slike muligheter ta gjerne kontakt med vår utviklingsavdeling.