Spilka Tango Skyvedør

Spilka Tango skyvedør er en unik løsning med et hengslet hjulbeslag som bidrar til at døren ruller lett og med et absolutt minimum av friksjon.
Produksjons-
effektiv løsning
Patentert hjulbeslag
Få komponenter
>

Spilka Tango Skyvedør
- elegant og funksjonell-

Spilka Tango systemløsning er designet for effektiv produksjon og har med sin elegante konstruksjon blitt en populær løsning. Skyvedøren er konstruert etter samme prinsipper som utadslående vinduer. Når døren lukkes vil de leddede hjulbeslagene bidra til å lukke det utvendige skyvefeltet mot fastfelt og tetningslist. Tilsvarende som for utadslående vinduer vil da ekstern påvirkning, som vind mot skyvedøren, bidra til ytterligere trykk mot pakninger. Dette gir meget god tetning mot vann og luft!

Så langt har det vært profiler i tre som hovedsakelig har vært benyttet, og Spilka har tilgjengelig et profilalternativ i tre som om ønskelig kan benyttes direkte eller være grunnlag for mer individuelt tilpassede profilvarianter.
Tango kan produseres med aluminiumskledning, og det er i vårt profilalternativ hensyntatt for bruk av aluminiumsbekledning.

Sentralt i løsningen står vårt patenterte hjulbeslag. Ved åpning av døren vil plassering av hjul i forhold til beslagets rotasjonspunkt gjør at skyvefeltet vil falle utover på grunn av dørbladets egen tyngde. Dørbladet vil da trille med lite friksjon på en aluminiumsprofil tilpasset terskelen - og uten å berøre tetningslistene. På toppen av aluminiumsprofilen benyttes en stålprofil som gir ekstra slitestyrke.
Ved lukking får skyvefeltet hjelp til posisjonering mot sluttstykke. Når døren lukkes igjen vil de spesialdesignede reilene dra skyvefeltet mot sidekarmen og deretter presse skyvefeltet inn mot pakningen.

Maksimal vekt per hjulbeslag (skyvedørsvogn) er 50 kilo. Dette tilsvarer maksimalt 100 kilo for et skyvefelt med to hjulbeslag - ett på hver side av skyvefeltet. Ved å benytte to hjulbeslag på hver side kan maksimal vekt dobles.
Karm- og rammeprofiler må ha dimensjoner som sikrer god innfesting og støtte for beslagene. I praksis vil det altså være krav til funksjon, styrke og tetthet som begrenser maksimal størrelse og tilhørende vekt.

Tango kan naturligvis produseres med handikapterskel - eksempelvis med terskel i glassfiber produsert av Vello Nordic (www.vello.no). Spilka lagerfører aluminiumsprofil tilpasset denne terskelen.