Dokumentasjon

Spilka Swing

Spilka Swing beslaget er tilgjengelig i 6 størrelsr, med betegnelsene M4 – M8. Minste vindusbredde er 388 mm og største bredde er 888 mm. For mer detaljert informasjon om størrelser, klikk her.

Anvendelse
For åpning av vinduet kan en velge mellom såkalte forvridere vindushasper eller en kan anvende en vrider som styrer en flerpunkts låseespagnolett.
Ved bruk av forvridere eller vindushasper åpnes vinduet ved hjelp av vridere i sidekant og kan låses i lufteposisjon ved bruk av sikringen. Ved bruk av espagnolett kan vinduet ofte låses også i en mindre lufteposisjon ved hjelp av espagnoletten.

Swing har sikring som standard, og ved å åpne mot denne får man først ca. 80 mm åpning i sidekant av vinduet. I tillegg har sikringen en større lufteposisjon der vinduet hverken kan blåse opp eller igjen.

En oversikt over de av beslagets funksjoner som krever betjening finner du ved å klikke her.

Profilbeskrivelse
Her finner du profilbeskrivelse med monteringsveiledning for Spilka Swing i pdf format.

Overflatebehandling
Swing beslaget er produsert i korrosjonsbestandig stål og overflatebehandlet med en passivering med krom (Cr) i 3-verdig form. De komponenter som kan være eksponert for regn og ytre påvirkning har ekstra korrosjonsbeskyttelse.

Profilbeskrivelse og monteringsveiledning
Her finner du monteringsveiledning og profilbeskrivelse for Spilka Swing i pdf format.

Vedlikehold (FDV)
Hengsler anvendes i vinduskonstruksjoner i byggets fasader og for å opprettholde funksjonalitet og ønsket levetid forutsettes riktig anvendelse og vedlikehold. Vi har laget en oversikt med anbefaling av hva som bør gjøres av løpende vedlikehold, men vi vil understreke at lokale forhold som vær, nærhet til sjø/vann etc. vil avgjøre hvor ofte slikt vedlikehold må gjentas.

Materialtyper
Vinduer med Swing beslagssystem kan produseres i tre, PvC og aluminium. Vinduer med denne type åpningsfunksjon har sitt utgangspunkt i Skandinavisk vindustradisjon, og har så langt vært brukt desidert mest til trevinduer. Vi har imidlertid tidligere bistått kunder med tilrettelegging for produksjon av vinduer i PvC, og systemløsningen og profiler kan også tilrettelegges og tilpasses for produksjon av vinduer i aluminium.