Dokumentasjon

Spilka Sidehengt

Spilkas versjon av sidehengsler er produsert med en såkalt styrekrage som letter montering samtidig som det gir en sterkere forbindelse mellom profil og hengsle. Det har vist seg at beslag med slik styrekrage ikke passer for produksjons-/ monteringslinjen til alle vindusprodusenter, og vi har derfor utviklet hengsler også uten slik styrekrage.

Maksimal rammevekt er 40 kilo ved bruk av to hengsler og 50 kilo ved bruk av tre hengsler, se oversikt her. Det er sterkt anbefalt at man benytter tre hengsler ved vinduer i M12 høyde eller ved en høyde på 1188mm og høyere. Maksimal vindusbredde er M9, tilsvarende 888 mm.

Anvendelse
Vinduer med systemløsningen Spilka Sidehengt kan åpnes sideveis/ vertikalt enten ved hjelp av tradisjonelle 'vinduskroker' eller ved hjelp av vrider i et espagnolett system. Denne løsningen kommer ikke med en sikring som standard, men separate sikringer er tilgjengelig. En slik sikring vil gi muligheten til å sikre vinduet i et ventilasjonsstille, videre informasjon finner du her.


Vinduer med sidehengsler kan produseres på et profilgrunnlag samsvarende med treprofilene til Classic, Opus og Swing samt de fleste øvrige vinduskonstruksjoner i tre. Ta gjerne kontakt med vår utviklingsavdeling for en rask avklaring om våre beslagsvarianter kan benyttes direkte i foreliggende treprofil.

Sidehengte vinduer kan naturlig nok produseres også i PvC, glassfiber og aluminium hvor grad av tilrettelegging evt. bearbeiding naturlig nok vil være avhengig av aktuelle profilkonstruksjon.