Spilka Sidehengt

Tradisjonsrik løsning med relevante forbedringer.
'Styrekrager' som letter montering
Rammevekt
opp til 50 kg
>

Spilka Sidehengt
- forenklet og forbedret-

Da vi valgte selv å starte produksjon av en systemløsning for sidehengte vinduer var ambisjonen å videreutvikle en allerede godt etablert beslags-løsning. Ved å lytte til innspill fra våre kunder har vi kunnet konstruere et beslag med mindre, men allikevel vesentlige forbedringer. Resultatet er således blitt en solid og ikke minst konkurransedyktig løsning. Materialer av høy kvalitet, god korrosjonsbeskyttelse og kort leveringstid er relevante valgkriterier. Spilka Sidehengt hengsle tilbyr et godt og konkurransedyktig alternativ med den velkjente 'Spilka-kvaliteten'!

Også for sidehenglser – eller bladhengsler – tilbyr Spilka en komplett systemløsning bestående av så vel beslag som et bredt og relevant sortiment komponenter. Blant aktuelle, tilhørende komponenter er separat sikring, vridere, sluttstykker, glasslist og espagnolett systemer med en dekkprofil av polypropyle.

Vinduer med sidehengsler kan produseres på et profilgrunnlag samsvarende med treprofilene til Classic, Opus og Swing samt de fleste øvrige vinduskonstruksjoner i tre. Sidehengte vinduer kan naturlig nok produseres også i PvC, glassfiber og aluminium hvor grad av tilrettelegging evt. bearbeiding vil være avhengig av den aktuelle profilkonstruksjon.

Ved å lytte til innspill fra våre kunder har vi kunnet konstruere et beslag med mindre men allikevel vesentlige forbedringer. Våre sidehengsler har 'styrekrager' som letter montering samtidig som det gir en sterkere forbindelse mellom profil og hengsle. Beslagene leveres i hvit, grå og sort, og med flate endepropper eller pynteknopp i bestandig plastmateriale.

Sluttresultatet er således blitt en solid og ikke minst konkurransedyktig løsning. Materialer av høy kvalitet, god korrosjonsbeskyttelse og kort leveringstid er relevante valgkriterier. Sist men ikke minst; ved å velge sidehengsler fra Spilka vil du kunne få disse levert sammen med øvrige varer og spare ressurser på antall varemottak og tilhørende administrative oppgaver.