Dokumentasjon

Spilka Opus

Spilka Opus er tilgjengelig i seks størrelser, med betegnelsene A1 – A6. Minste vindushøyde er ca 430 mm og største vindushøyde er 1588 mm. Maksimal rammevekt for Spilka Opus i standard utførelse er 55 kg.
I 2016 introduserte vi Spilka Opus HD, en hengslevariant for rammevekter opptil 80 kg - i alternativene A5 og A6. Vi ønsker å understreke at bruk av HD løsningen forutsetter en forsterkning av vinduets sidekarm.

Anvendelse
Vinduer med Spilka Opus systemløsning åpnes ved hjelp av en vrider i underkant og kan lukkes i en mindre lufteposisjon ved hjelp av espagnolett. Opus har en sikring som standard, og ved å åpne mot denne får man ca 80 mm åpning i underkant av vinduet.

Så vel som vedlikehold er riktig anvendelse eviktig for å bidra til å opprettholde funksjonalitet og levetid for både beslag og vindu. En oversikt over de av beslagets funksjoner som krever betjening finner du ved å klikke her.

Profilbeskrivelse
Her finner du profilbeskrivelse med monteringsveiledning for Spilka Opus i pdf-format.

Overflatebehandling
Opus henglser i stål er overflatebehandlet med en passivering med krom (Cr) i 3-verdig form. Våre Opus hengsler er påført et sinkbelegg som til slutt tilsettes en passivering som binder seg til toppsjiktet av sinken og gjør denne mer korrosjonsbestandig. Overflatebehandlingen gir våre hengsler en lys, grå farge.

Profilbeskrivelse og monteringsveiledning
Her finner du monteringsveiledning og profilbeskrivelse for Spilka Opus i pdf-format.

Vedlikehold (FDV)
Hengsler anvendes i vinduskonstruksjoner i byggets fasader og for å opprettholde funksjonalitet og ønsket levetid forutsettes riktig anvendelse og vedlikehold. Vi har laget en oversikt med anbefaling av hva som bør gjøres av løpende vedlikehold, men vi vil understreke at lokale forhold som vær, nærhet til sjø/vann etc. vil avgjøre hvor ofte slikt vedlikehold må gjentas.

Materialtyper
Vinduer med våre Opus hengsler kan i prinsippet produseres i de fleste materialer. De mest anvendte profilmaterialene har så langt vært tre, men det finnes nå tilgjengelig et nyutviklet profilsystem i PvC hvor vår systemløsning for Opus er spesielt hensyntatt. Vinduskonstruksjoner i aluminium vil også kunne anvendes men er i større grad avhengig av relevant produksjonsutstyr også for bearbeiding av profiler.

Tre
Vinduer i tre er fortsatt dominerende i Skandinavia. En stadig større andel trevindu leveres nå med aluminiumskledning, og Spilka vil kunne være behjelpelig med design og levering av slike aluminiumsprofiler.

PVC (vinyl)
Karm og rammeprofiler av PVC finnes tilgjengelig og kan benyttes til produksjon av vinduer basert på vår Opus systemløsning.

Aluminium
Aluminium er et kjent materiale som benyttes til mange områder og er et lettmetall som har stor styrke i forhold til vekt. Aluminium er gunstig fordi det er holdbart med minimale problemer med korrosjon og mulighetene til profilutforming er fleksibel.