Spilka Classic

Hvordan er systemløsningen satt sammen?
Trykk på numrene under for videre informasjon.