Dokumentasjon

Spilka Classic

Spilka Classic er tilgjengelig i 7 størrelser, med betegnelsene S1 – S7. Minste vindushøyde er 388 mm og største vindushøyde er 1588 mm.
Maksimal rammevekt for Spilka Classic i standard utførelse er 80 kg.

Spilka tilbyr også Spilka Classic HD som er en hengslevariant med forsterket karmplate for rammevekter opptil 80 kg. Classic HD finnes i alternativene S6 og S7. Vindusprodusentene må vurdere hvorvidt profilene har tilstrekkelig styrke til den økte vekten

I vår oversikt over tabellstørrelser for Classic finner du vektkapasitet for hengslestørrelsene S1 – S7. Her fremkommer også anbefalte vindusstørrelser (høyde og bredde) og aktuell hengslestørrelse.

Anvendelse
Vinduer med Spilka Classic systemløsning åpnes ved hjelp av en vrider i underkant og kan lukkes i en mindre lufteposisjon via espagnolett. Classic hengslet har en sikring som standard, og ved å åpne mot denne får man ca 80 mm åpning i underkant av vinduet. Som tillegg kan det leveres en sikringsløfter, luftesperre, luftebeslag og sikringslås for størrelsene S4-S7 (vindushøyder over 755 mm)

Så vel som vedlikehold er riktig anvendelse viktig for å bidra til å opprettholde funksjonalitet og levetid for både beslag og vindu. En oversikt over de av beslagets funksjoner som krever betjening finner du ved å klikke her.

Profilbeskrivelse
Her finner du profilbeskrivelse med monteringsveiledning for Spilka Classic i pdf-format.

Overflatebehandling
Classic hengsler i stål er overflatebehandlet med en passivering med krom (Cr) i 3-verdig form. Våre Classic hengsler er påført et sinkbelegg som til slutt tilsettes en passivering som binder seg til toppsjiktet av sinken og gjør denne mer korrosjonsbestandig. Overflatebehandlingen gir våre hengsler en lys, grå farge.

Profilbeskrivelse og monteringsveiledning
Her finner du monteringsveiledning og profilbeskrivelse for Spilka Classic i pdf-format.

Vedlikehold (FDV)
Hengsler anvendes i vinduskonstruksjoner i byggets fasader og for å opprettholde funksjonalitet og ønsket levetid forutsettes riktig anvendelse og vedlikehold. Vi har laget en oversikt med anbefaling av hva som bør gjøres av løpende vedlikehold, men vi vil understreke at lokale forhold som vær, nærhet til sjø/vann etc. vil avgjøre hvor ofte slikt vedlikehold må gjentas.

Materialtyper
Vinduer med våre Classic hengsler kan i prinsippet produseres i de fleste materialer. De mest anvendte profilmaterialene er tre og pvc, men vinduskonstruksjoner i glassfiber, aluminium og stål kan også anvendes - avhengig av tilgjengelige profiltyper, produksjonsutstyr og muligheter for bearbeiding av ønsket profilmateriale.

Tre
Vinduer i tre er fortsatt dominerende i Skandinavia. For heltre er furu mest vanlig og det bør være en stor andel kjerneved. Ved å benytte laminerte profiler får man en mer stabil konstruksjon, og man kan ha gran ytterst - noe som er gunstig fordi den har en lukket cellestruktur.

En stadig større andel trevindu leveres nå med aluminiumskledning, og Spilka vil kunne være behjelpelig med design og levering av slike aluminiumsprofiler.

PVC (vinyl)
Karm og rammeprofiler av ekstruderte PVC-profiler, også kalt vinyl- eller plastvinduer, kan naturligvis også benyttes til produksjon av vinduer med Spilkas systemløsninger.

Aluminium
Aluminium er et kjent materiale som benyttes til mange områder og er et lettmetall som har stor styrke i forhold til vekt. Aluminium er gunstig fordi det er holdbart med minimale problemer med korrosjon og mulighetene til profilutforming er meget fleksibel.