Aluminiumbekledning

Fleksible løsninger og en unik verdikjede styrker våre samarbeidspartneres konkurransekraft.
Økt effektivitet
Raskere levering
Standard eller skreddersøm
>

Aluminiumbekledning
- på kundens premisser-

I vårt konsept tar Spilka ansvar for samtlige arbeidsoppgaver i verdikjeden frem til ferdig bearbeidet og levert aluminiumbekledning. Slik sikrer vi at du som kunde kan redusere ressursbruk på alt fra administrative oppgaver og lagerhold til metallprosessering og bearbeiding. Samtidig er vår ambisjon at oppnådde stordriftsfordeler og betydelig nyskapning skal gi våre samarbeidspartnere økt konkurransekraft.

Spilka kan tilby standard og spesialtilpasset aluminiumbekledning til vinduer og vindusdører. Ved behov vil vi kunne bistå med råd knyttet til utvikling av relevante bekledningsprofiler og klips eller alternative løsninger for innfesting av bekledningsprofiler - samt tegning og konstruksjon av klips og profiler.

Vi har utviklet et kundetilpasset konsept for levering av aluminiumbekledning og øvrige aluminiumprofiler til dør- og vindusindustrien. Effektivitet, fleksibilitet og nyskapning står sentralt i vår løsningstilnærming, og gjennom involvering og et nært samarbeid er Spilkas målsetning å kunne bidra til økt konkurransekraft for våre kunder.

Vi har i stor grad involvert våre kunder og samarbeidspartnere i arbeidet med å utvikle vårt leveringskonsept for bearbeidede aluminiumprofiler. Målsetningen har vært å finne ut hvor og hvordan vi kan effektivisere så vel enkeltprosesser som hele verdikjeden. Dette vil være en forbedringsprosess som aldri helt stopper, og den enkelte kunde vil kunne ha behov som må spesielt tas hensyn til og løses.

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon om hvor vi mener vi har oppnådd forbedring og effektivisering - og hvordan vi i fellesskap kan finne løsninger som styrker din konkurransekraft.