Spilka Building Solutions

Spilka Building Solutions er et nyetablert datterselskap av Spilka Industri. Vi utvikler nye smarte og bærekraftige løsninger for byggebransjen.
Våre løsninger er designet for ombruk, og vi fokuserer på bærekraft og sirkulærøkonomi gjennom hele verdikjeden. Vår første lansering er fasadeløsningen Fixade som du kan lese mer om nedenfor.

Kontakt SBS

Vil du vite mer om våre løsninger? Ta gjerne kontakt med oss:
Kontaktinfo web.png


En fasadeløsning helt utenom det vanlige

Fasadekledning er en stor kilde til problemer for byggebransjen. Det er store utfordringer knyttet til råte og skader fra termiske bevegelser, noe som påfører både bransjen og samfunnet enorme kostander. I tillegg er for lang monteringstid og materialsvinn et problem når en fasade skal kles.

Fixade er et bærekraftig og revolusjonerende festesystem for fasader som løser disse problemene. Med Fixade eliminerer du kilder til råteskader, halverer monteringstiden, reduserer mengden kapp, fjerner problemer og feil som oppstår i forbindelse med termiske bevegelser, og sørger for en fasade som holder hele byggets levetid. Systemet er også konstruert for effektiv demontering, og både stålkomponenter og fasadeplatene kan enkelt brukes om igjen.