Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Fredag 28. april er Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Dagen markeres hvert år for å understreke hvor viktig det er å forebygge ulykker og sykdommer på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøutvalget på Spilka består av Tor Arne Norheim Urke, Bjørnar Rønning, Tove Simensen, Tor Magne Dahl, Merete Petersen og Terje Bøe

Trygt og sikkert arbeidsmiljø er en del av FNs bærekraftsmål

Dagen knytter seg til FN’s bærekraftsmål nummer 8 som handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Dette er også et av de bærekrafts målene som vi i Spilka har valgt å jobbe med, med spesielt fokus på delmål 8.2. 8.4. 8.5 og 8.8

Les gjerne mer om våre bærekraftsmål og delmål her

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som var FN’s første særorganisasjon, har markert verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen siden 2003.

HMS er den femte kategorien i ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter fra 1998, sammen med organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, og forbud mot diskriminering i arbeidslivet.

Årets tema for denne dagen

Tema for Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 2023 er: «Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende arbeidsrettighet».

HMS handler i bunn og grunn om å ha det bra på jobb og forebygge skader og ulykker i arbeidet. I Spilka jobber vi systematisk med arbeidsmiljøet. I samarbeid med vår HMS Rådgiver i Medi3 BHT, har vi etablert en risikovurdert samarbeidsplan mellom Spilka og Medi3 Bedriftshelsetjeneste.

I Spilka tror vi at å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet reduserer sykefravær og skader. Og ikke minst, så bedrer det arbeidsmiljøet som igjen gir oss moteiverte ansatte og fornøyde kunder.

Vi har også satt søkelys på samarbeid og at vi skal være ett Spilka. Dette fokuset omhandler ikke bare innholdet i sakene vi samarbeider om, men også måten vi møter hverandre på. Vi jobber kontinuerlig for at alle skal tenke på hverandre som viktige brikker i ett felles team, og vi håper at dette kan gjøre oss stadig mer nysgjerrige på verdien av hva et godt samarbeid fører med seg. Skal vi lykkes i arbeidet med HMS må nemlig alle ansatte bidra.

Spilka har et Arbeidsmiljøutvalg som har møter 4 ganger pr. år, og i forkant av hvert møte gjennomføres en vernerunde.

Vi har også etablerte rutiner og system for å melde avvik (forbedringsforslag). Og som et ledd i det systematiske HMS arbeidet gjennomfører vi arbeidsmiljøundersøkelse med påfølgende gruppearbeid slik at alle ansatte får bidra med sine innspill til forbedringer. Forbedringspunktene har de respektive avdelingsledere tatt tak igjennom egne handlingsplaner pr. avdeling.

Årlige medarbeidersamtaler er også viktig i forhold til HMS, og dette har vi system og rutiner for i Spilka.

Vi ønsker alle som jobber med HMS til lykke til med markering av dagen, og ser frem til å fortsette det viktige arbeidet for et utviklende og godt samarbeid hvor alle erfarer at de kan delta aktivt med sin stemme.

Klikk gjerne på linken nedenfor om du ønsker å vite mer om denne dagen.

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Del denne artikkelen