Statsministeren på besøk hos Spilka

Torsdag 15. februar besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Spilka Industri på Emblem.

Statsministeren ønsket å høre mer om hvordan Spilka har jobbet med innovasjon og grønn omstilling.

Adm. direktør Terje Bøe og styreleder Gunnar Hareide tok imot statsministeren, som kom direkte fra en paneldebatt på Haramskonferansen. Med i følget var også fylkesordfører Tove-Lise Torve, lokalpolitikerne Anne-Berit Støyva Emblem og Svein-Rune Johannesen, samt regionsdirektør for NHO Møre og Romsdal, Espen Remme.

Gahr Støre var svært engasjert og stilte flere spørsmål under Spilka sin presentasjon. Han var imponert over hvordan Spilka har tenkt sirkulærøkonomi i arbeidet med den nye fasadeløsningen som ble lansert i oktober. - Dere har tatt bærekraft til et nytt nivå, mente statsministeren.

Bærekraftig ressursbruk

Sirkulærøkonomi handler om å beholde materialressursene i kretsløpet så lenge som mulig. Ombruk sparer råvareressurser. I tillegg unngår man mesteparten av klimagassutslippene som skjer under produksjon. Ressurser som brukes på nytt har 90 - 99 % mindre utslipp enn de som er nyprodusert.

- Vi må bli grønnere, vi må bli smartere, vi må bli mer nyskapende dersom Norge skal nå målet sitt om å et foregangsland innen sirkulærøkonomi, poengterte Bøe i sin presentasjon.

- Bærekraftsstrategier bør etter våre vurderinger bidra til å løse utfordringer knyttet til grønne energikilder eller bærekraftig ressursbruk. Spilka har valgt å rette sitt strategiske fokus mot bærekraftig ressursbruk hvor vi kan gjøre en forskjell i byggebransjen.

Internasjonalt står bygg for omtrent 40 prosent av alle klimagassutslipp. Vi bygger med materialer som har store klimaavtrykk, samtidig som både nybygg og rehabilitering genererer enorme mengder avfall. Det er liten grad av ombruk, og på toppen av det hele har bransjen reklamasjonskostnader i milliardklassen hvert eneste år.

- Frem til nå har byggebransjen vært «reddet» av høyt utslipp fra petroleumsnæringen og har derfor gått «under radaren». 80 - 85 % av klimautslippene i et byggeprosjekt kommer fra produksjon av byggevarer og manglende sirkularitet. For mange av disse byggevarene er det andre land som bærer klimautslippene, og dette kommer ikke frem i det totale klimafotavtrykket til bygget.

- Klimameldingen fra foregående regjering er etter vår vurdering langt fra ambisiøs nok i bærekraftmålsetningene, men er et godt utgangspunkt for en målrettet satsning på «grønne» byggevarer i Norge som igjen kan gi gode eksportmuligheter i Norge, sa Bøe under presentasjonen for statsministeren.'

NRK sin dekning av besøket kan du se her

Virkemiddelapparatet må spisses

Spilka har greid å omstille seg fra en tradisjonell industribedrift til å bli en viktig aktør for en mer bærekraftig byggebransje. Men for at flere skal velge bærekraftige langsiktige løsninger, er det viktig at prisen på anskaffelsestidspunktet teller mindre i offentlige anskaffelser, og at en heller fokuserer på livsløpskostnadene. Den nye fasadeløsningen til Spilka er utviklet med tanke på at produktene skal kunne gjenbrukes flere ganger, og da er det nødvendig at en i større grad snakker om livsløpskostnader, sa Bøe i sin oppfordring til statsministeren. Bøe adresserte også viktighetene av en spissing av virkemiddelapparatet:

- Virkemiddelapparatet må spisses og ressurser må dedikeres mot grønn omstilling og konkurransekraft i industrien. Evalueringskriterier i offentlige anskaffelser må spisses mot mer bærekraftige løsninger og ikke pris på anskaffelsestidspunkt. Dette er avgjørende for at det skal investeres i bærekraftige løsninger i byggebransjen fremover, poengterer Bøe.

Støre på sin side lovte at han ville ta tak i utfordringene, og viser til Hurdalsplattformen som sier bærekraftsdimensjonen skal økes til 30 prosent vektlegging i offentlige innkjøp. Han erkjente likevel at det vil ta tid før alle nivåer følger opp den nye vektlegginga, og poengterte at en parallelt må vektlegge gode forhold på arbeidsplassene slik at arbeidstakerne er trygge på jobb.

Les gjerne Sunnmørsposten sin dekning av saken her

Riktig kompetanse og rekruttering er avgjørende

Et annet punkt på agendaen til Spilka er viktigheten av tilgang på arbeidskraft og fagarbeidere.

- Vi skal inn i et lavutslippssamfunn og må legge til rette for det, men da er vi er avhengig av kunnskapsutvikling i bedriftene. Like viktig vil det være å styrke fagarbeideren og fagskolen. Det hjelper ikke å ha de riktige produktløsningene om vi ikke har tilstrekkelig og riktig kompetanse, sa Bøe.

Besøket ble avsluttet med et besøk i produksjonen. Under omvisning tok statsministeren seg seg god tid til å snakke med flere fagarbeidere. To av dem han slo av en prat med var brødrene Jan og Frode Mathisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre snakket lenge med Spilkas fagarbeidere Jan Mathisen og Frode Mathisen. Brødrene har til sammen jobbet 98 år for Spilka. På bildet ser vi også adm. Direktør Terje Bøe. Foto: Spilka

- Det var kjekt å få besøk av selveste statsministeren. Han var interessert i hvordan utviklingen har vært her, og hvordan det er å være med på grønn omstilling, forteller Jan Mathisen, som er en av veteranene hos Spilka. Han har jobbet for selskapet i 50 år og har vært med på både oppturer og nedturer tidligere. Utviklingen og automatiseringen gjennom disse årene har vært stor, og Spilka er ganske annerledes i dag enn da han startet i bedriften som ung.

Nett.no har også skrevet om besøket til statsministeren. Den saken finner du her

Del denne artikkelen