Spilka må ta grep

Svikt i markedet fører til midlertidige permitteringer

For de fleste bransjer var permitteringer noe som både kom og forsvant sammen med pandemien. I byggebransjen fører dessverre økte renter, strømpriser og inflasjon til en svikt i markedet som trolig gir en kraftig økning i permitteringer i første halvår 2023. I dag melder Spilka at også de merker ringvirkningene av dette, og ser seg nødt til å permittere noen av sine medarbeidere.

På bildet ser vi f.v. Tove Simensen, HR og organisasjonsdirektør, Sindre Lervåg, Hovedtillitsvalgt og Terje Bøe Adm. Dir. i AS Spilka Industri.

- Mens 2021 og 2022 ble gode år med økende omsetning, blir tiden fremover krevende for alle, sier Terje Bøe som er Administrerende Direktør i AS Spilka Industri. – Vi ser at usikkerheten er stor og det er et blandet bilde ute hos våre kunder der enkelte nesten ikke er berørt, mens de fleste opplever betydelig svikt i ordreinngangen som følge av mindre byggeaktivitet.

- Det er svært krevende å spå videre utvikling, men kombinasjonen av renteoppgang, inflasjon og innstramminger i offentlige investeringer er en farlig miks som vil ha stor påvirkning på bransjen fremover, sier Bøe.

Selv om dette ikke er veien vi ønsker å gå, må vi vise handlekraft og innføre de tiltakene som er nødvendig for å tilpasse kapasitet og kostnadsnivået vårt til et lavere aktivitetsnivå. Vi har gjennomført drøftelser med våre tillitsvalgte når det gjelder omfanget av permitteringene. Til sammen vil 13 medarbeidere motta permitteringsvarsel fra Spilka. De ansatte ble informert om tiltakene i et allmøte torsdag.

Sindre Lervåg som er hovedtillitsvalgt i Spilka sier det er forståelse blant de ansatte for at det er nødvendig å innføre permitteringer. – Vi har sett en svikt i ordreinngangen og merket at det er mindre trykk i produksjonen i det siste. Når vi vet at det er nærmest full stopp i store deler av byggebransjen, kommer ikke det som en stor overraskelse at ledelsen i Spilka må ta grep inntil dette snur igjen.

Terje Bøe påpeker at den bråstoppen vi nå ser i byggebransjen er en konsekvens av blant annet svikt i offentlig sektor. - Vi ser med bekymring på at det er lagt frem et stramt statsbudsjett for 2023, hvor mange investeringsprosjekter er stoppet eller satt på hold. Samtidig øker skatter og avgifter i signifikant grad og legger betydelig press på lønnsomheten i næringslivet. Offentlig sektor er den viktigste kunden i den norske bygg- og anleggsbransjen, og om det strammes til for mye i den offentlige pengebruken, vil byggebransjen rammes – både gjennom bråstopp innen bygging av private boliger og næringsbygg, og at det blir utsatt planlagt vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Vi håper at nasjonale, regionale og lokale beslutningstakere i offentlig sektor nå ser at de må reagere og at de raskt har en plan for å kunne gjenoppta offentlige investeringer og konsum når situasjonen tilsier at det er riktig.

- Vi vet også at Enova har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å støtte energieffektivisering, også for moden og velkjent teknologi. I den sammenheng forventer vi at Enova også inkluderer støtteordninger til trinnvis etterisolering og utskifting til energieffektive vinduer. Dette vil være tiltak som også kan gi effekt for en hardt rammet byggebransje, og dermed slå flere fluer i en smekk. Vi får et oppsving i byggebransjen, vi får mer energieffektive boliger, og Norge kommer nærmere målet om å ha nok elektrisitet for å nå klimamålet om 50 % klimagassreduksjon innen 2030.

- Tiltakene som nå planlegges gjennomført i Spilka endrer ikke våre langsiktige vekstambisjoner, men er en nødvendig tilpasning til en krevende markedssituasjon. Vi legger til grunn at markedssituasjonen har en midlertidighet i seg og at offentlige myndigheter kjenner sin besøkelsestid og iverksetter nødvendige tiltak innen rimelig tid, avslutter Bøe.

Del denne artikkelen