Årsresultat 2022

Spilka Industri oppnådde vekst, men svak lønnsomhet i 2022

I 2020 etablerte Spilka Industri en ny strategiplan der lønnsom vekst og styrking av konkurransekraften var sentrale målsetninger. Samtidig har de jobbet målrettet med innovative og bærekraftige løsninger for sine produkt og tjenestetilbud.

Terje Bøe, Adm. Direktør i AS Spilka Industri

I 2022 oppnådde Spilka Industri en omsetning på 136,7 mill mot en omsetning på 130,1 mill i 2021. Samtidig ble driftsresultatet redusert fra 6,6 mill i 2021 til - 4,4 mill i 2022.

- Det er positivt å se at vi i Spilka Industri tar et nytt steg i riktig retning med våre vekstambisjoner. Samtidig er vi ikke tilfreds med at resultatet går så mye tilbake fra 2021, sier Terje Bøe, administrerende direktør i Spilka Industri. Han fortsetter: - Vi har opplevd omfattende og raske kostnadsøkninger innen mange områder, og vi har ikke vært flinke nok til å ta ut dette i økte priser hos våre kunder. Spilka har lagt stor vekt på å respektere kundeavtaler med varslingstid på økte priser, med den konsekvensen at kostnadsøkningene ble absorbert internt.

- Det jobbes fortsatt godt i Spilka teamet og selv om byggemarkedet nå opplever en nedgang endrer ikke dette våre langsiktige vekstambisjoner. Disse ambisjonene understøttes av det økte fokuset på ENØK produkter i Europa, samt det kommende bygningsdirektivet med målsetninger om at majoriteten av bygningsmassen skal oppnå energiklasse A. Vi kjenner oss trygg på at dette vil påvirke begge forretningsområdene i Spilka positivt. I tillegg er det en underliggende positiv utvikling for begge våre forretningsområder, og vi forventer betydelig vekst de kommende årene som et resultat av endret strategisk fokus, avslutter Bøe.

Spilka Industri er i en omstilling der selskapet har definert to tydelige forretningsområder. Forretningsområdet Spilka Door & Window Solutions representerer systemløsninger til produsenter av dører og vinduer, og selskapet jobber med å kunne tilby et mer helhetlig produktspekter til markedet. Spilka Building Solutions er et nyetablert forretningsområde som tilbyr smarte og bærekraftige byggesystemer til byggemarkedet. Siden lanseringen av fasadekonseptet Fixade høsten 2021, har Spilka Building Solutions markert seg i bransjen, og de har det siste året har de vunnet tre priser med fasadeløsningen. Nye innovative produktløsninger er under utvikling og vil trolig bli tilført forretningsområdet i løpet av 2023.

Del denne artikkelen