Kvinnedagen 2022

Gratulerer med dagen alle kvinner!

I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Dette er en viktig dag for å markere arbeidet for likestilling og mangfold.

Dette er alle de dyktige damene som jobber i Spilka Industri og Spilka Building Solutions.

Det er dessverre fortsatt slik at kvinner jobber mest deltid og eier minst, og det er fortsatt flest kvinner som er pensjonstapere og det er fortsatt færre kvinner i ledende posisjoner.

En nylig rapport fra PWC, viser at på verdensbasis ligger Norge nede på sjetteplass når det gjelder likestilling i arbeidslivet! I dagens tempo vil det ta 60 år før kvinner og menn får lik lønn. Det viser den nye rapporten Women in Work Index fra PWC som måler likestilling i 32 OECD-land.

Samtidig vet vi at vi fortsatt har stor grad av kjønnsdelte utdanningsvalg og et kjønnsdelt arbeidsliv. Det fører til et lite fleksibelt arbeidsmarked og henger tett sammen med utfordringer som kjønnsforskjeller i lønn, arbeidstid, arbeidsbetingelser og karriereutvikling. For å stimulere til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, er det viktig at vi oppfordrer ungdommene våre til å ikke velge så tradisjonelt.

Vi i Spilka er i en bransje der det uten tvil er stor overvekt av menn, og også i Spilka er kvinneandelen på bare 18%. Vi ønsker flere kvinner velkommen, og vi håper at vi ser stadig flere kvinner i vår bransje i årene som kommer.

Hos oss i Spilka skal alle ha like muligheter og rettigheter, uansett kjønn, religion, legning, etnisitet, nasjonalitet eller funksjonsevne. Vi vet også at mangfold skaper gode arbeidsmiljø og at det lønner seg for alle.

Del denne artikkelen